Misyon-Vizyon

Misyon

Öğrenci merkezli yaklaşım gözetilerek Eğitim-Öğretim ve Araştırma-Geliştirme faaliyetlerini yürütmek ve bu faaliyetler neticesinde elde edilen çıktıların toplumun yararı için kullanılmasına yardımcı olmak; öğrencilerine kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma olanaklarını sunarak mesleki etik değerlere bağlı, çağın gereksinimlerine cevap verebilen araştırmacı ruha sahip mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon

Mühendislik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürüterek yaşam boyu öğrenmeyi ve öğretmeyi ilke edinen bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.


Arş. Gör. RIDVAN ÇETİN
Güncelleme : 15.08.2023 10:51:50