Misyon-Vizyon

Misyon

Kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma olanakları sunarak mesleki etik değerlere bağlı, çağın gereksinimlerine cevap verebilecek mühendis ve araştırmacıları yetiştirmektir. Öğrenci merkezli yaklaşım gözetilerek araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetler neticesinde elde edilen çıktıların toplumun yararı için kullanılmasına yardımcı olmaktır.

Vizyon

Mühendislik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürüterek yaşam boyu öğrenmeyi ve öğretmeyi ilke edinen bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Arş. Gör. RIDVAN ÇETİN
Güncelleme : 10.03.2022 12:37:46