Genel Bilgi

Fakültemiz 17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı kanunun ek madde 75 “a” bendi gereğince kurulmuş olup ilk olarak 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde Kimya Mühendisliği Bölümü’ne öğrenci alınarak Eğitim-Öğretim faaliyetine başlamıştır. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nden itibaren Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği bölümlerine; 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde Makine Mühendisliği Bölümü’ne ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde ise İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne öğrenci alınarak Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Hâlihazırda toplamda 6 bölümde aktif olarak Eğitim-Öğretim ve Araştırma faaliyetlerini sürdürmekte olan fakültemizin tüm bölümlerinin kadrolarında, aralarında yurtiçi ve yurtdışı tecrübeye de sahip olan yeterli sayıda ve alanında uzman olan öğretim üyeleri/elemanları bulunmaktadır. Fakültemiz bünyesindeki bölümlerde Lisans eğitiminin yanı sıra, çeşitli Anabilim Dallarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimi de verilmektedir. Fakültemiz bünyesindeki her bölümün ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap verebilecek nitelikte ve çeşitlilikte, gelişmiş en son teknoloji ile donatılmış yeterli sayıda laboratuvar altyapısı bulunmakla birlikte Eğitim-Öğretim amaçlı kullanılan laboratuvarların yanısıra öğretim elemanları trafından AR-GE ve Analiz amacıyla kullanılan çok sayıda araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Fakültemiz bünyesinde ayrıca, Eğitim-Öğretim altyapısının yanı sıra öğrencilerimizin ihtiyaçlarını yeterli düzeyde karşılayacak sosyal yaşam alanları da mevcuttur. 

Arş. Gör. RIDVAN ÇETİN
Güncelleme : 15.08.2023 10:47:45