Dekan`dan

   Öncelikle, merkezi sınavlarda büyük başarı göstererek hedefledikleri bölümlere yerleşen ve bu vesileyle fakültemize kayıt yaptırmış olan öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının artarak hayırlı mertebelere ulaşmasını temenni ederim.

 Değerli Gençler,

   Sizler, çok zorlu ve yoğun emek verilen bir dönem sonunda öğrenim hayatınızın önemli bir aşamasına gelmiş ve üniversite öğrenimine başlamış bulunmaktasınız. Sizleri fakültemizde görmekten büyük bir sevinç ve mutluluk duymaktayım. 

Aramıza hoşgeldiniz..! 

     Üniversite öğrenimi sizler için mesleki bilgi birikimi ve deneyim kazandırma süreci olduğu kadar aynı zamanda gerçek hayata hazırlanma sürecidir. Kişisel becerileriniz  ve mesleki eğilimleriniz doğrultusunda, severek ve isteyerek yapacağınız başarılı çalışmalar mutlu olmanızın en temel ögelerini oluşturacaktır. Mühendislik Fakültesinin tüm akademik, idari ve yardımcı personeli olarak sizleri, seçtiğiniz mesleğe ve gerçek hayata en iyi şekilde hazırlamanın heyecanı içerisindeyiz. Yönetim olarak öncelikli görevimiz, öğrencilerimize ve tüm fakülte personelimize verimli ve huzurlu bir çalışma ortamı sunmak, genel motivasyonu sağlamak ve mevcut mali imkânları zorlayarak Fakültemizin fiziki koşullarını olabilecek en iyi seviyede iyileştirmektir.

    Fakültemizin temel amacı; mühendislik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve çalışma becerilerini kazanmış, pratik düşünen, çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üretebilen, iş dünyası tarafından tercih edilen ve temel değerlerimizi benimsemiş mühendisler yetiştirmekle birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve bilimsel faaliyetleri yaparak toplumun hayatını kolaylaştırıcı eserler ortaya koymaktır.  Bu amaca yönelik olarak fakültemizin bölümlerinde, çağın gereklerine göre gelişime sürekli açık olan eğitim programları hazırlanmış ve öğrencilerimizin iş hayatına hazır hale gelmeleri için uzmanlaşmak istedikleri alanlarda gerekli olan laboratuvar altyapılarının oluşturulması hedeflenmiştir. Zira Mühendislik Fakültesi mezunları, kendi alanlarında serbest çalışabilecekleri gibi kamu ve özel sektörde de mühendis ve araştırmacı olarak görev alabilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler. Bu bağlamda Bölümlerimizin eğitim programları, TMMOB’nin gerektirdiği asgari ders standartları gözetilerek hazırlanmış olmakla birlikte mesleki zorunlu derslerin yanı sıra teknik ve sosyal seçmeli dersleri de içerecek şekilde oluşturularak öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre detaylı bilgi edinme imkânları tanınmıştır. 

     Fakültemizden alacağınız mühendislik eğitiminin başta sizler ve kıymetli aileleriniz olmak üzere tüm insanlık için hayırlı hizmetlere vesile olmasını diler, sağlık, sıhhat ve başarı dolu bir süreç geçirmenizi temenni ederim. Saygılarımla.

                                                                                                                                                                                                                                                                        Pro f. Dr. Fevzi HANSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (Dekan)


Arş. Gör. RIDVAN ÇETİN
Güncelleme : 15.08.2023 10:47:25