Vizyon-Misyon

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz Kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma olanakları sunarak ülkemizde ve dünyada teknolojiye dayalı bilim odağı olmak,
çevre bilincine sahip, gelişmeye açık, etik değerlere saygılı mühendis yetiştirmektir.

Vizyonumuz Misyonumuzu gerçekleştirmek için Mühendislik Fakültesinin belirlediği vizyonu; • Çağdaş bilim ve teknoloji ile araştırmayı, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğretmeyi ilke edinmiş akademik
kadroya sahip,
• Araştırma, geliştirme ve eğitim-öğretim altyapısını sürekli güncelleyen,
• Bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeyi sağlayacak projeler geliştiren,
• "Ekolojik - Teknolojik - Ekonomik" bileşenlerin uyumu ile temiz üretim bilinci oluşturan,
• Entellektüel birikim ile disiplinler arası işbirliğini ön planda tutan,
• İlk sıralarda tercih edilen,
• Etik değerlere saygılı, bir fakülte olmaktır. 

Arş. Gör. ŞAFAK KILIÇ
Güncelleme : 17.02.2017 00:13:27