Genel Bilgiler

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ

            Fakültemiz 17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı kanunun ek madde75 “a” bendi gereğince kurularak, 2009-2010 Eğitim- Öğretim yılında ilk olarak Kimya Mühendisliği Bölümüne öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır.  2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren BilgisayarMühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği bölümlerinede öğrenci alınmıştır.  Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, ÇevreMühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği ile Mimarlık Bölümlerinehenüz öğrenci alınmamış olup öğretim elemanı temini ve alt yapı çalışmalarınıtamamlamak için yoğun çaba gösterilmektedir

Arş. Gör. ŞAFAK KILIÇ
Güncelleme : 20.02.2017 13:53:17