Elektrik Elektronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu

İlgili belge ektedir. Sınav 05.01.2017 (Perşembe) günü saat 10.00'da 
Mühendislik Mimarlık fakültesi  C blok C13 nolu sınıfta yapılacaktır. 
Arş. Gör. ŞAFAK KILIÇ (0484) 223-1224 / 3098
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
3.1.2017
+ Ek